Geskiedenis

Die NG Gemeente Kuilsrivier-Suid het op Vrydag, 12 Junie 1964 om 16:30 afgestig van NG Moedergemeente Kuilsrivier.

Ons gemeente het aanvanklik onder die Ring van Stellenbosch geressorteer (1964-1966) waarna dit onder die Ring van Somerset-Wes (1967-1975) geval het. Die voorgestelde naam, De Kuilen, was deur 'n besluit van die Ring na die NG Gemeente Kuilsrivier-Suid verander.

Met afstigting was die lidmaat-getalle opgemaak uit 484 belydende- en 405 dooplidmate.

Ds. J.L.P Zietsman het die eerste leraar geword op 16 Augustus 1964, na 'n kort tydperk van konsulentskap.

'n Nuwe kerkgebou word op 27 Oktober 1968 amptelik in gebruik geneem. Die eerste doopplegtigheid was op 10 November 1968 waartydens veertien kindertjies gedoop was.

Die eerste pastorie, te Dennestraat, is vroeg in 1972 voltooi.

Ons gemeente het begin uitbrei en planne is opgestel vir 'n nuwe kerkkompleks. Op Saterdag 3 September 1983 word die nuwe saal ingewy. Die volgende dag, Sondag 4 September 1983, word die huidige kerkgebou ingewy. Die onthulling van die gedenksteen vind plaas na afloop van die diens.

 


-Bron: Die NG Gemeente Kuilsrivier-Suid, J.H.H Visagie

Оформити кредит без офіційного працевлаштування, без фото паспорта и довідок.

Оформить займ или быстрый кредит онлайнна карту. Круглосуточно и без отказа.

Микрокредиты без поручителей, займы без звонков и проверок, онлайн перевод денег на карту.

En internet fácilmente puedes encontrar prestamo internet prestamos personales inmediatos en linea en 15 minutos.