Program

 
Dag Tyd Program

Maandag

2018-09-17

15:00

18:30

18:30

Bybelstudie by Andante.

Pastorale Bediening.

CAD.

Dinsdag

2018-09-18

09:30

19:00

terwylonsbid redaksie vergader.

Senior en Junior Kategete byeenkomste.

Woensdag

2018-09-19

05:30

10:00

19:00

T-Gif vir vroue.

Vrouebybelstudie.

Gebedsgroep.

Donderdag

2018-09-20

09:00

Leraars samespraak.

Vrydag

2018-09-21

05:30

T-Gif vir manne.

Saterdag

2018-09-22

   

Sondag

2018-09-23


08:50 Diens in erediensruimte

Predikers: Ds John le Roux


10:15 Diens by Andante

Prediker: Ds Hennie du Pisanie