Program

 
Dag Tyd Program

Maandag

2018-06-25

19:00

CAD.

Dinsdag

2018-06-26

* *

Woensdag

2018-06-27

* *

Donderdag

2018-06-28

09:00

Leraars samespraak.

Vrydag

2018-06-29

05:30

T-Gif vir manne.

Saterdag

2018-06-30

 15:00  Ds Jannie du Plessis & Anneke Kotzenberg huweliksbevestiging.

Sondag

2018-07-01


08:50 Diens in erediensruimte

Prediker: Ds John le Roux


10:15 Diens by Andante

Prediker: Ds Hennie du Pisanie