Program

 
Dag Tyd Program

Maandag

2018-04-16

15:00

18:30

19:00

20:00

Bybelstudie by Andante.

Pastorale bediening.

CAD.

Huweliksvoorbereidingkursus.

Dinsdag

2018-04-17

09:30

terwylonsbid redaksie vergadering.

Senior en Junior Jeugleiers se byeenkomste.

Woensdag

2018-04-18

05:30

10:00

15:00

19:00

T-Gif vir vroue.

Vrouebybelstudie.

Versorgingsafdeling biduur.

Gebedsgroep.

Donderdag

2018-04-19

09:00

15:30

Leraars samespraak.

Andante biduur.

Vrydag

2018-04-20

05:30

TGif vir manne.

Saterdag

2018-04-21

   

Sondag

2018-04-22


08:50 Diens in erediensruimte

Prediker: Ds Jannie du Plessis


Kinderkerk in saal tot 10:3010:15 Diens by Andante

Prediker: Ds Dirk Coetzee


 

18:30 Jeugdiens en Snr Kategete

Prediker: Ds Hennie du Pisanie