Program

 
Dag Tyd Program

Maandag

2018-02-19

09:30

15:00

19:00

19:00

E-streek vergader.

Bybelstudie by Andante.

Pastorale bediening.

CAD.

Dinsdag

2018-02-20

09:30

19:00

19:00

terwylonsbid redaksie vergadering.

Senior en Junior jeugleiers byeen.

F, G & I streke vergader.

B, C, E, H & L streke veragder.

Woensdag

2018-02-21

05:30

10:00

15:00

15:30

19:00

T-Gif vir vroue.

Vrouebybelstudie.

Versorgingsafdeling biduur.

Andante Streekkerkraadsvergadering.

Gebedsgroep.

Donderdag

2018-02-22

09:00

18:00

Leraars samespraak.

Kermis vergadering.

Vrydag

2018-02-23

05:30

T-Gif vir manne.

Saterdag

2018-02-24

 

Sondag

2018-02-18


 08:50 Diens in erediensruimte

Prediker: Ds John le Roux


 08:50 Kinderkerk in saal


10:15 Diens by Andante

Prediker: Ds Johan Morkel


 18:30 Jeugdiens & Snr Kategese in erediensruimte

Prediker: Ds Hennie du Pisanie