Program

 
Dag Tyd Program

Maandag

2019-04-22

*

GESINSDAG.

Dinsdag

2019-04-23

09:30

14:00

18:00

terwylonsbid redaksie vergadering.

Finansiële Kommissie vergader.

Pastorale groep.

Woensdag

2019-04-24

05:30

10:00

15:15

TGif vir vroue.

Vroue Bybelstudie.

Andante Siekeboeg-biduur.

Donderdag

2019-04-25

09:00

15:30

Leraars samespraak.

Andante biduur.

Vrydag

2019-04-19

*

05:30

08:50

GOEIE VRYDAG.

TGif vir manne.

Paasdiens [Nagmaal]: Ds Hennie.

Saterdag

2019-04-20

*

 

Sondag

2019-04-21

PAASFEES


Vertrek 06:30 van kerk Lookout byeenkoms

Prediker: *

 

08:50 Diens in erediensruimte

Prediker: Ds John le Roux


09:45 Diens by Andante

Prediker: Ds Hennie du Pisanie