Program

 
Dag Tyd Program

Maandag

2018-12-17

*

Publieke vakansiedag.

Dinsdag

2018-12-18

* *

Woensdag

2018-12-19

* *

Donderdag

2018-12-20

11:30 Kerkkantoor sluit tot 7 Januarie 2019.

Vrydag

2018-12-21

*

*

Saterdag

2018-12-22

   

Sondag

2018-12-16


08:50 Diens in erediensruimte [Versoeningsdag / Spesiale doop]

Prediker: Ds Jannie du Plessis